آموزش شابلون سازی چاپ

آموزش شابلون سازی

شابلون سازی یا کلیشه سازی در صنعت
چاپ کاربرد دارد از شابلون یا کلیشه در
چاپ سیلک برای چاپ روی نایلون و
مشماع؛ تیشرت؛ لباس ورزشی ؛ کیسه
پلاستیکی ؛ ساک دستی ؛ شال؛ روسری
و انواع سطوح صاف و مسطح استفاده میشود

ادامه مطلب