روش ساخت مهر

آموزش مهر سازی

آموزش مهر سازی

آموزش ساخت مهر بصورت حضوری وآموزش ویدیویی مهر سازی بهمراه دستگاه مهرسازی عرضه میگردد ضمنا پکیج صدها نمونه طرح آماده مهرسازی و نرم افزار فارسی طراحی مهر کار ساخت مهر را بسیار ساده نموده است   برای ساخت مهر علاوه بر دستگاه مهر به لوازم مهرسازی و کامپیوتر و پرینتر نیاز داریم   ابتدا طرح مهر را درون کامپیوتر طراحی نموده و روی کاغذ کالک یا طلق ترنس پرینت می گیریم و با ژلاتین خام درون دستگاه...

مشخصات دستگاه

آموزش ساخت مهر ژلاتینی درمنزل

آموزش ساخت مهر ژلاتینی درمنزل

برای ساخت مهر ژلاتینی در منزل علاوه بر دستگاه مهرسازی ژلاتینی به وسایل مهرسازی ژلاتینی و کامپیوتر برای طراحی مهر و پرینتر برای پرینت طرح مهر روی کاغذ کالک نیاز داریم   دستگاه مهر ژلاتینی بهمراه آموزش رایگان مهر سازی و صدها طرح مهر رایگان از 60 هزار تومان تا 740 هزار تومان عرضه میگردد ضمن اینکه نرم افزار فارسی طراحی مهر به رایگان به مشتریان شرکت عرضه میگردد   ابتدا توسط نرم افزار طراحی...

مشخصات دستگاه