شماره حساب شرکت

شماره حساب های شرکت

 

بانک صادرات 

0105522146008         : شماره حساب  

شماره کارت :        6037691631597135

 

بانک سپه

شماره حساب :    1290303268802

شماره کارت :   5892101160543373

 

لطفا قبل از واریز وجه از طریق یکی از

شماره های زیر هماهنگ فرمایید

09124526223          آقای اصفهانی

09192510283          آقای اسماعیلی